About Us

This site is maintained by volunteers who want to keep alive the "little history" of the Second World War, who want to bring and keep the memory of the children's transports alive.

The site uses images and video material from Jessica Verhagen's research, produced in cooperation with the filmclub "Toverlint" from Gouda and jeugdtheater Mirakel from Gouda.

Logo is gemaakt door Zwaneveld Communicatie.

Schrijfster Jessica A. Verhagen: is opgeleid als sociaal- en organisatiepsycholoog, (predictive- en linguïstisch-) profiler en ongevalsonderzoeker. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in het doen van incidentonderzoek, op de gebieden arbo, milieu, veiligheid, integriteit en bedrijfsveiligheid, bij de overheid.

Sinds 2013 heeft ze haar eigen bedrijf, eerst naast haar reguliere werk en sinds 2016 is zij ZZP. Momenteel werkt ze parttime als vrijwilliger bij het team Cold Case en vermiste personen van de politie Den Haag en ze is verbonden met Bureau Dupin.

Als je zelf zo’n soort onderzoek wil doen, kijk even naar mijn tips.