Sources

1. “Verslag Kindertransport Reeuwijk – Drenthe, 19/3 – 4/4
1945”, door dominee Pieter Warmenhoven, overgetypt door
zijn dochter Corry Warmenhoven, datum onbekend.
2. ‘Opdat wij niet vergeten’ , Reeuwijk in de oorlogsjaren 1940-
1945, G.A.F. Maatje, uitgave gemeente Reeuwijk, 2004.
3. Notulen en financieel verslag van het comité Kindervoeding te Reeuwijk, 19 februari tot en met 3 juni 1945, ter beschikking
gesteld door de heer W.R.C. Alkemade, van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (Bijlagen 1-8).
4. Reeuwijksch Weekblad 1940 – 1950, digitale archief RHC
Rijnstreek en Lopikerwaard.
5. Goudsche Courant 1939, Streekarchief Midden-Holland.
6. Archief 182 F Interkerkelijk Bureau Nood-voedselvoorziening
– Den Haag 06 Afdeling kinderuitzendingen inv.no. 118, 119
en 121, en 09 afdeling Vervoer, inv.no. 136, NIOD.
7. Archief 123 Nationaal Socialistische Beweging, inv.no. 1519,
NIOD.
8. Archief Oudheidkamer Reeuwijk, inclusief fotoarchief en digitale genealogische databank.
9. Nationaal Archief, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging inv.no. 89160 en 110416.
10. Nationaal Archief, Nederlands Beheersinstituut inv.no. 2618 en 95355.
11. Nationaal Archief, Stichting Toezicht Politieke Delinquenten inv.no. 569
12. Archief geloofsgemeenschap De Goede Herder, inv.no. 22,
Rooms-katholieke Parochie St. Jan de Doper, Reeuwijk-Dorp.
13. “Het Hollandsche-IJssel boek”, Cor van Someren, 1984, Repro-Holland bv, Alphen a/d Rijn.
14. Jubileumboek “Jaren coöperatieve tuiniersvereniging Gouda en Omstreken”, Gouda, 1953.
15. “Het verhaal van een schippersdochter tijdens de Tweede Wereldoorlog”, door mevrouw Roelofje Verkamman-Koster, de
Scheepvaartkrant, editie 06, 21e jaargang, 4 mei 2005.
16. “Het verhaal van Beppie” en reacties op “Kindertransporten in de winter 1944-1945” door Roelofje Verkamman-Koster, De Veenmol, Historisch Kring Hoogeveen, 2005 en 2010.
17. “Riskante reis naar voedsel, reünie van kinderen die in de oorlog naar Drenthe voeren”, Algemeen Dagblad, Groene Hart, 14 april 2010.
18. “Hongertocht”, door Rien Ballering, 1945.
19. “Dominee P. Warmenhoven, zoals hij onder ons geleefd en gewerkt heeft”, uitgegeven door de Geref. Kerk te Badhoevedorp, 1964.