Vergeten Kinderen

In 2016 vond Jessica Verhagen bij haar moeder een reisverslag van haar opa, die ze nooit gekend heeft. Het reisverslag bevatte een in de familie onbekend gebleven geschiedenis over een kindertransport dat haar opa in de oorlog heeft geleid.

Haar onderzoek naar wat er met de kindjes van dit transport is gebeurd, heeft Jessica vervat in het boek Vergeten Kinderen, dat inmiddels ook in het Engels is vertaald en nu is het boek ook verfilmd !

Het boek en de film gaan over deze wanhoopstocht van 45 zwaar ondervoede kinderen uit het Zuid-Hollandse Reeuwijk, die met twee binnenvaartschepen over het IJsselmeer naar Drenthe zijn gebracht in de oorlog, in maart 1945. Hun leven werd hiermee gered.

Deze kinderen-van-toen gaven steeds aan dat zij zich vergeten voelden, door Nederland, door de geschiedenis. Dat komt ook omdat bij herdenkingen er tot 2016 nooit aandacht was voor de kindertransporten, terwijl ruim 40.000 kinderen op deze manier in de oorlog zijn gered.

Op deze site vindt u meer informatie over het boek, de film en ziet u foto’s van de filmdagen. En u kunt vragen stellen of uw eigen verhaal toevoegen als u dat wilt. Als u het hele verhaal wilt weten is de “routekaart” een goede plek om te beginnen: klik op de route en het wordt u verteld in de woorden van “dominee”.